جذر قرأ

Categories: Linguistics
Comments: No Comments
Published on: juin 2, 2017

ما تأثيل قرأ ؟ هل هو الجمع والضم ؟ فما أصل معناها في اللغات السامية هل هو النداء ؟ هل النداء طلب للاجمع والانضمام؟

في تأثيل قرآن بمعنى الجمع والضم من قرأ تشابه بمعناه في قرن.

نقاط للبحث إن يسّر الله…

Comments

No Comments - Leave a comment

Leave a comment

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Welcome , today is jeudi, avril 19, 2018